Fortum


Börja jämföra elbolag och deras elavtal här. Listan är uppdaterad 2024-05-19.
Innehåller annonslänkar
Fortum elbolag
  • Fokus på ren el och energi
  • 100% fossilfri energi
  • Certifierad schysst elhandlare
Mer info →

Fortum är ett finskt energibolag som grundades 1998. Bolaget fokuserar på produktion och distribution av el och värme, samt på att utveckla och implementera nya, miljövänliga teknologier. Fortum har en stark närvaro i norra Europa, med verksamheter i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Polen och Baltikum.

Företaget är engagerat i att främja hållbarhet och miljövänliga energilösningar, och sätter stort fokus på forskning och utveckling av nya teknologier. Fortum är också aktivt involverat i utvecklingen av smarta städer och arbetar för att främja en cirkulär ekonomi. Företaget har en stark position inom kärnkraftsindustrin och har också intressen inom vindkraft, vattenkraft och solenergi.

Fortum är känt för sitt miljöengagemang och har varit en pionjär inom miljövänlig energi i många år. Bolaget var till exempel det första i världen att erbjuda en tjänst för att köpa och sälja grön el. Fortum har också utvecklat en egen teknologi för att återvinna fosfor från avloppsvatten, vilket är en viktig resurs i jordbruket.

Som ett stort och ansvarsfullt energibolag har Fortum också engagerat sig i samhällsprojekt och välgörenhet. Bolaget har bidragit till att främja utbildning, hälsa och kultur i de samhällen där de är verksamma.

Sammanfattningsvis är Fortum ett framstående energibolag som sätter hållbarhet och miljövänliga energilösningar högt upp på agendan. Genom att investera i nya teknologier och samarbeta med andra aktörer inom energisektorn strävar Fortum efter att skapa en hållbar framtid för planeten.

Senast uppdaterad: 18 februari 2023