Fast eller rörligt elpris?


Börja jämföra elbolag och deras elavtal här. Listan är uppdaterad 2024-05-19.
Innehåller annonslänkar
Fortum elbolag
  • Fokus på ren el och energi
  • 100% fossilfri energi
  • Certifierad schysst elhandlare
Mer info →

När du väljer ett elavtal kan du välja mellan ett fast eller rörligt elpris. En fastprisplan innebär att du betalar en fast avgift per kilowattimme (kWh) under hela avtalsperioden, medan ett rörligt elpris varierar baserat på marknadspriset på el.

Valet mellan ett fast eller rörligt elpris kan vara komplicerat eftersom det finns fördelar och nackdelar med båda alternativen. Här är några faktorer att överväga när du bestämmer vilket alternativ som är bäst för dig:Vad avgör om man ska välja fast eller rörligt elpris?

Här följer några punkter som kan avgöra om du ska välja fast eller rörligt elpris.

Risktolerans:

Ett rörligt elpris innebär en viss grad av osäkerhet eftersom elpriserna kan variera mycket från dag till dag och från år till år. Om du är villig att ta en viss risk och tror att marknadspriserna kommer att förbli relativt stabila, kan ett rörligt elpris vara ett bra alternativ. Om du däremot föredrar stabilitet och förutsägbarhet, kan en fastprisplan vara mer lämplig för dig.

Egen förbrukning:

Om du har en hög energiförbrukning och använder mycket el kan ett rörligt elpris vara mer fördelaktigt eftersom det kan ge dig lägre priser under perioder av låg efterfrågan. Om du däremot har en låg energiförbrukning och använder relativt lite el kan en fastprisplan vara mer fördelaktig eftersom det ger dig mer stabila och förutsägbara kostnader.

Långsiktiga planer:

Om du planerar att stanna i ditt nuvarande hem under en längre period, kan en fastprisplan vara ett bra alternativ eftersom det ger dig stabila priser under hela avtalsperioden. Om du däremot planerar att flytta snart eller inte är säker på hur länge du kommer att stanna i ditt nuvarande hem, kan en rörlig prissättning vara mer fördelaktigt eftersom det ger dig mer flexibilitet.

Miljöpåverkan:

Om du är intresserad av att minska din miljöpåverkan kan det vara fördelaktigt att välja en elplan som inkluderar förnybar energi. Många elbolag erbjuder nu elavtal som inkluderar förnybar energi till konkurrenskraftiga priser. Det kan också vara fördelaktigt att välja en fastprisplan som låter dig köpa förnybar energi till ett fast pris under hela avtalsperioden.

Avtalsvillkor:

Oavsett vilket alternativ du väljer, se till att du noga läser och förstår avtalsvillkoren innan du tecknar ett elavtal. Kontrollera särskilt om det finns några avgifter eller påföljder för att byta avtal eller bryta avtalet före utgången av avtalsperioden.

Marknadstrender:

Om du är intresserad av att följa marknadstrender och hålla dig uppdaterad om de senaste förändringarna i elpriser kan ett rörligt elpris vara ett bra alternativ. Marknadspriserna på el kan variera mycket från dag till dag, och ett rörligt elpris ger dig möjlighet att dra nytta av prisfall när de förekommer.

Sammanfattning av Fast eller rörligt elpris?

Sammanfattningsvis finns det för- och nackdelar med både fast och rörligt elpris. Valet mellan dem beror på din personliga situation och preferenser, så se till att du noga överväger följande faktorer innan du tar ett beslut: din risktolerans, din energiförbrukning, dina långsiktiga planer, miljöpåverkan, marknadstrender och avtalsvillkor. Det är också viktigt att du jämför olika elbolags erbjudanden för att hitta det som passar dig bäst.

Senast uppdaterad: 30 januari 2024